Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Община Крумовград съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен специализиран Подробен устройствен план - Парцеларен план /СПУП - ПП/ по чл.54 ал.6 от ЗУТ за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура за

Община Крумовград, област Кърджали,  на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал.2 и чл.12 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131  ЗУТ,  че е изработен специализиран  Подробен устройствен план  - Парцеларен план /СПУП - ПП/ по чл.54 ал.6 от ЗУТ  за изграждане на линеен обект на техническата  инфраструктура за обект „Изграждане на оптичен кабел и тръбопровод за отвеждане и заустване на отпадъчни води от бъдещата производствена площадка на "ДПМ Крумовград  "ЕАД"  в местността „АДА ТЕПЕ“ до заустваща точка в река Крумовица, общ.Крумовград. Поземлените  имоти, засегнати от трасето на техническата инфраструктура и нейния сервитут, са имотите с номера  39970.10.20, 39970.10.52, 39970.505.237, 39970.505.245, 39970.505.320 в землището на гр.Крумовград, община Крумовград; имоти с номера 12190.029005, 12190.029027, 12190.029074 в землището на с.Вранско, общ.Крумовград  и имоти с номера 53206.011007, 53206.011032, 53206.011034, 53206.011100, 53206.011105, 53206.011413, 53206.012002, 53206.012010, 53206.012012, 53206.012013, 53206.012021, 53206.013082, 53206.013092, 53206.013103, 53206.013108, 53206.013119, 53206.013120, 53206.013123, 53206.013125, 53206.013126, 53206.013127, 53206.013133, 53206.013134, 53206.013136, 53206.013140, 53206.014004, 53206.014012, 53206.014013, 53206.014014, 53206.014122, 53206.014131, 53206.014156, 53206.014162, 53206.014163,  53206.014164,    53206.014173,   53206.014174,    53206.014175,   53206.014176, 53206.014184,    53206.014185       53206.014186,      53206.014206,     53206.014250,     53206.014251,   53206.014259,    53206.014273,     53206.014285,      53206.014295,      53206.014301,     53206.014343, 53206.014400  в землището на с.Овчари, общ.Крумовград. Проектът за специализиран Подробен устройствен план  - Парцеларен план /СПУП - ПП/ по чл.54 ал.6 от ЗУТ е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 6 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване  в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5

                                                                                    

Община Крумовград

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Scan _20170823_155958 .jpg)Scan _20170823_155958 .jpg2202 КБ23.08.2017г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 23 Август 2017
  • Посещения: 480

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: